ANMÄLAN

För information om aktuella kursdagar vänligen kontakta oss på Leanladan.
Tel 0760-150 112 eller via mail: info@leanladan.se.

VILLKOR

Anmälan är bindande för anmäld deltagares företag. Avbokning ska alltid ske skriftligen till Leanladan. Vid avbokning 2-4 veckor före kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Vid avbokning 0-2 veckor före kursstart debiteras 100% av kursavgiften. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan deltagare i samma företag efter samråd med Leanladan. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i våra kursbeskrivningar. Leanladan har rätt att helt ställa in en kurs och då återbetalas eventuella inbetalda avgifter till företaget. Eventuella övriga ersättningar utbetalas ej. Alla priser är exklusive moms. Leanladan har även regelbundna föreläsningar och kan vara ett inspirerande inslag på er kick off.