Inlägg av rbergst2@gmail.com

LEANLADAN ENGAGERADES AV AURORA-PROJEKTET VID 15 UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Leanladan fick förtroendet att ha 15 utbildningstillfällen via Aurora-projektet. Varje utbildningstillfälle har varit 5 utbildningsdagar i Lean Produktion eller Lean Administration/Tjänsteproduktion. Efter genomgången utbildning ingick det för varje deltagande företag coachstöd från Leanladan. Med inriktningen att starta införandet och etableringen av Lean i den egna verksamheten.

MALMSTOLENS PRODUKTION ÖKAR MED MINSKAD ARBETSBELASTNING

Med hjälp av Leanladans insatser så har Malmstolen ökat produktionstakten på monteringsdelen med hela 30 procent och samtidigt minskat arbetsbelastningen för operatörerna. Flaskhalsen i företaget har tidigare varit sömnad för att nå den högre önskade produktionstakten. Efter vår senaste insats så kan sömnad idag arbeta efter den önskade produktionstakten och med en minskad arbetsbelastning på […]

FYRBODALS PROJEKT AURORA TECKNAR RAMAVTAL MED LEAN LADAN.

Lean Ladan har efter granskning bedömts vara lämplig som leverantör av utbildningar till AURORA. Fyrbodals projekt AURORA syftar till att öka kompetensen hos anställda inom tillverkningsindustrin, teknikbranscher och närliggande branscher. Projektet syftar också till att skapa strukturer mellan företag och anställda för att driva ytterligare kompetenshöjande insatser.

WAJRUM ANLITAR LEANLADAN

Projektet Wajrum jobbar sedan 2001 med att öka samverkan och dialogen mellan företag för en konkurrenskraftigare tillverkningsindustri. Vid ett halvdagsseminarium anlitades Janne Bark (Leanladan) som föreläsare. Eventet ägde rum hos Ostnor i Mora. Leanladan ser fram emot en fortsättning med fler seminarier, workshops eller spel. Om Wajrum Wajrum är en ideell förening som bildades 2001 […]

LEANSPELET BYTER ARENA

Leanspelet som tidigare tog plats i Gustavsberg spelas nu istället på Högskolecentrum Bohuslän. Flytten för med sig flera fördelar, bland annat den att man nu kommer närmare ett utbildningscentrum vilket underlättar spännande och utvecklande samarbeten och utbyten. Leanladan är sedan en tid tillbaka klara som utbildare för Leandelen på mariningenjörsutbildningen på HCB. Om Högskolecentrum Bohuslän […]

LEANLADAN UTBILDAR PÅ HÖGSKOLECENTRUM BOHUSLÄN

Leanladan har ingått ett avtal med Högskolecentrum Bohuslän avseende 110 timmars utbildning och stöd i Lean på utbildningen Mariningenjör Produktion 400 YH poäng. De blivande mariningenjörerna ska genom kursen Lean Marin bland annat tränas i hur man identifierar processer utan värde för slutkund. Framträdande kunskapsområden i utbildningen som är inriktad på fritidsbåtar är nya produktionsmetoder […]