KONSULTTJÄNSTER

– konsultation och råd på din arbetsplats

Att ha en grundkunskap i Lean är nog så bra, men det stora jobbet sker ute på det egna företaget. Vårt företagsanpassade processtöd innebär att vi erbjuder en konsult under en begränsad tid i viss omfattning som helt eller delvis går in och tar över rodret. Under denna tid tränar vi även upp en av företagets ledare till Leanexpert som blir företagets Leanledare.

Vi erbjuder stöd i styrelse eller ledningsgrupp, men även individuellt mentorskap för den som önskar rådgivning i arbetet kring Lean.