VÅRA KURSER

– kunskap genom upplevelse och utmaning

Våra utbildningar är utformade helt efter Lean-metoder och i våra kurser varvas teori och praktik, utmanande övningar och egna upplevelser. Våra lärare är verkligen experter på området och bygger undervisningen till stor del på egna erfarenheter. Metodik som tas upp i kurserna är till exempel olika produktionsverktyg för effektivitet som till exempel värdeflöde, ställtidsreduktion, 5S, standardiserade arbetssätt, Kanban och Kaizen.