SECO TOOLS ANLITAR LEANLADAN

Leanladan har genomfört 5S utbildning för Technical Centre. Utbildningen genomfördes på arbetsplatsen för att öka inlärningen och samtidigt praktisera kunskapen direkt i verksamheten.

LEANLADAN ENGAGERADES AV AURORA-PROJEKTET VID 15 UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Leanladan fick förtroendet att ha 15 utbildningstillfällen via Aurora-projektet. Varje utbildningstillfälle har varit 5 utbildningsdagar i Lean Produktion eller Lean Administration/Tjänsteproduktion. Efter genomgången utbildning ingick…

MALMSTOLENS PRODUKTION ÖKAR MED MINSKAD ARBETSBELASTNING

Med hjälp av Leanladans insatser så har Malmstolen ökat produktionstakten på monteringsdelen med hela 30 procent och samtidigt minskat arbetsbelastningen för operatörerna. Flaskhalsen i företaget har tidigare varit sömnad för att…

SAMARBETET MED SCHENKER FORTSÄTTER

Leanladan jobbar vidare med Schenker. Nu senast ledde vi inspirationsworkshops för Schenker Göteborg. Syftet med seminarierna var att hitta företagets nästa steg med Lean.

FYRBODALS PROJEKT AURORA TECKNAR RAMAVTAL MED LEAN LADAN.

Lean Ladan har efter granskning bedömts vara lämplig som leverantör av utbildningar till AURORA. Fyrbodals projekt AURORA syftar till att öka kompetensen hos anställda inom tillverkningsindustrin, teknikbranscher och närliggande…

WAJRUM ANLITAR LEANLADAN

Projektet Wajrum jobbar sedan 2001 med att öka samverkan och dialogen mellan företag för en konkurrenskraftigare tillverkningsindustri. Vid ett halvdagsseminarium anlitades Janne Bark (Leanladan) som föreläsare. Eventet ägde rum hos Ostnor…

LEANSPELET BYTER ARENA

Leanspelet som tidigare tog plats i Gustavsberg spelas nu istället på Högskolecentrum Bohuslän. Flytten för med sig flera fördelar, bland annat den att man nu kommer närmare ett utbildningscentrum vilket underlättar spännande och utvecklande…

LEANLADAN UTBILDAR PÅ HÖGSKOLECENTRUM BOHUSLÄN

Leanladan har ingått ett avtal med Högskolecentrum Bohuslän avseende 110 timmars utbildning och stöd i Lean på utbildningen Mariningenjör Produktion 400 YH poäng. De blivande mariningenjörerna ska genom kursen Lean Marin bland annat…