OM OSS

Leanladan började år 2008 som ett kreativt nätverk, där vetskapen om vilken styrka och möjlighet Lean kan vara för individen, företaget och samhället. Men det som startade med ett brinnande intresse för Lean växte och blev 2010 ett företag med en stark ägargrupp och ett flertal duktiga konsulter – Leanladan AB. i har i dagsläget våra utbildningslokaler och vår ”Effektfabrik” i Uddevalla, men vi håller även utbildningar och workshops ute hos kund.

Den röda tråden hos Leanladans personal är att alla har bred och lång erfarenhet från såväl både tjänste- och produktrelaterad produktion. Här finns människor med bakgrund inom utbildning, processtyrning, beteendevetenskap, produktutveckling, marknadsföring, verksamhetsutveckling och ledarskap.

Vår styrka är att skapa hållbar förändring. Vi erbjuder olika utbildningar och konsultation inom Lean, men vårt mål är alltid att ge insikt och inspiration till långsiktig förändring – för det är så man uppnår resultat.
Kontakta oss gärna så kan vi berätta mer!

Idealet vore väl om alla fick driva och arbeta i framgångsrika företag och organisationer. Leanladan ger företag och organisationer insikt, motivation, utbildning och stöd till varaktig förändring. För tillväxt och för att bygga företag som håller – ända in i framtiden.